Logiska fallgropar vid riskanalys, vad styr våra bedömningar?

All form av kvalitativt säkerhetsarbete kräver att någon form av analys görs av den omvärld vi verkar i. Detta kan ske på olika sätt och benämnas olika saker. Vad som dock är viktigt att ha i åtanke är att det resultat som genereras inte är något objektivt facit. Det är till största del ett resultat baserat på subjektiva bedömningar.

I grunden består analysen av bedömningar av konsekvenser och sannolikheter för oönskade händelser (risker). Av dessa är konsekvenser de som kan tyckas vara den enklare att bedöma. Som vi ska se bygger även dessa bedömningar på mer irrationella grunder än vad vi tror. Den största osäkerheten ligger dock i bedömning av sannolikheter där logiska fallgropar inte är ovanliga.

Tage Danielssons monolog om sannolikheter får inleda.

Fortsätt läsa ”Logiska fallgropar vid riskanalys, vad styr våra bedömningar?”