Säkerhetsskydd – nyttja den kompetens som finns

Numera haglar spionfallen som spön i backen och de ärenden som kommer i offentlighetens ljus är troligtvis inte de enda heller. Att vi ser detta nu skulle  kunna förklaras på lite olika sätt.

1. Spioneriet har ökat markant den senaste tiden.
2. Säpo har blivit mycket bättre på att avslöja spioner.
3. Spionerna har blivit sämre och slarvigare och det är därför de avslöjas.

Hur det ligger till har jag ingen aning om, men om jag får gissa, eller snarare hoppas så är ett skäl till att dessa ärenden blir offentliga ett medvetet val från myndigheterna. Ett sätt att visa att hotbilden är reell och vilka stora brister det finns gällande säkerhetsskydd.

Brister finns det och det känns som att det räcker nu!

Fortsätt läsa ”Säkerhetsskydd – nyttja den kompetens som finns”

Säkerhetsprövning

Transportstyrelsen och Svenska kraftnät är de på den senaste tiden mest omskrivna händelserna kopplat till brister i efterlevnad av regelverk kopplad till säkerhetsskydd. I båda fallen var brister i frågan om säkerhetsprövning en väsentlig del av problemen.  Min uppfattning är att det råder en hel del missförstånd och ibland en ren okunskap kring vad en säkerhetsprövning egentligen innebär och hur en sådan ska genomföras. Fortsätt läsa ”Säkerhetsprövning”